Разнообразието от курсове, които предлага Language Academy, Ви дава възможност да изберете най-подходящият курс за Вас и Вашите лични потребности.

Нашият екип от висококвалифицирани специалисти е винаги са на разположение, за да Ви посъветват и предложат най-добрата програма под формата на индивидуално, групово и/или корпоративно обучение.

Обучението се  извършва по системата New New Headway и се състои от 6 нива, всяко от които напълно покрива изискванията на Европейската Езикова Рамка.

За записване в първо ниво не се полага тест.
За всяко следващо ниво се прави тест в езиковия център

 • New New Headway Elementary (A1) – доказана световна учебна система №1 в чуждоезиковото обучение по английски език за начинаещи.
  Тук курсистите  научават пет глаголни времена-сегашно просто сегашно продължително, минало просто бъдеще време, изразено с „going to”, сегашно перфектно време, както и около 2000 нови думи
 • New New Headway Pre-Intermediatе (A2 ) е естественото продължение на New New Headway Elementary (A1) и изцяло покрива изискванията за ниво А2 от Общата Европейска Рамка на Съвета за Европа;
 • New New Headway Intermediate(В1)– покрива изискванията за ниво В1 от Общата Европейска Рамка на Съвета за Европа; Разширява и затвърждава познатите, граматически структури от предходните две нива: Сегашно просто, Сегашно продължително време, Минало просто време, Минало продължително време, Условно наклонение,Перфектните времена, Предаване на непряка реч, Модални глаголи;

• предлага на курсистите един функционален английски език, от който те имат нужда, за да работят, пътуват, общуват;
• съдържа специални секции с граматически упражнения;
• подобрява уменията за свободна комуникация.

 •  New New Headway Upper-Intermediate(B2) Курсът е само за напреднали.
  Всички знания, които сте усвоили успешно – могат да бъдат разширени и експлоатирани.
  За усвояване и за затвърждаване са предложени повече от 3000 лексикални единици.
  Основният акцент е поставен върху прецизния и правилен изказ, върху дискутирането на общочовешки теми и проблеми.
 • New New Headway Advanced (С1)Курсът е само за напреднали
  Новото предизвикателство на Oxford University Press, специално разработено за курсисти, които владеят езика почти перфектно. Акцентира се върху четирите основни езикови умения
  – слушане
  – писане
  – четене
  – говорене