Language Academy организира целогодишни курсове по английски език за ученици от 5 до 8 клас и за ученици от 9 до 12 клас.Работи се в малки от 2-4 ученика. Учениците са разпределени по класове и по критерий :напреднали или ученици с проблеми .Предлагаме гъвкави форми на обучение- в зависимост от смените , както о съботно неделни форми на обучение. Занятията се провеждат два пъти седмично по 2 уч. часа или по 3 уч. часа в зависимост от групата , в която са.