Цялостна подготовка за училище
1. Детска занималня за учениците от първи до пети клас – полудневна (в учебния период и целодневна през ваканциите)
2. Почасови грижи за деца от 6 до 11 години
3. Допълнителна подготовка за тестове, матури.
4. Езикова подготовка по английски, руски език и немски език
5. Подготовка за бъдещите първокласници.
6. Обучения по различни насоки – езикови, компютърни и други.

При постъпване всеки родител се запознава с общите правила и попълва индивидуална карта с информация, която касае детето.

РАБОТНОТО ВРЕМЕ НА ЗАНИМАЛНЯТА от 7:30 до 18:00 часа
УЧЕНИЧЕСКА ЗАНИМАЛНЯ (през учебния период)
Занималнята работи на две смени сутрешна (7:30 – 13:00)
следобедна (13:00 – 18:00)
според учебната смяна

Ние се грижим за:
• вземане, респективно водене на децата от/до училище
• подготовка на уроците за следващия ден
• написване на всички домашни работи
• допълнителна работа за затвърждаване на проблемен за децата материал
• допълнителни занимания в зависимост от интересите на децата
• индивидуален подход към нуждите на всяко дете
• постоянна обратна връзка с родителите
• приятелска и непринудена атмосфера
• редуване на учебната подготовка със занимателни дейности и игри
• отбелязване на всички национални празници и исторически събития

Примерна програма на целодневната ученическа занималня:

Първа смяна
7:30 – 8:30 – посрещане на учениците
8:30 – 11:30 – подготовка на учебния материал (с почивки)
11:30 – 12:20 – свободни игри
12:20 – 13:05 – обяд и водене до училище

Втора смяна
11.30 – 12.30 – вземане на децата от училище (с транспорт на занималнята)
12.30 – 13.00 – обяд
13.10 – 14.00 – свободни игри
14.00 – 17.00 – подготовка на учебния материал ( с почивки )
17.00 – 18.00 – свободни игри ( вземане от родителите)

ЛЯТНА ЗАНИМАЛНЯ (ваканционен период)
Лятната занималня работи целодневно от 8:00 до 18:00 часа. Заниманията се водят от квалифицирани преподаватели в няколко насоки:
• културни занимания – посещение на театър, музеи
• спортни занимания – туризъм , спортно-състезателни игри
• дидактично-образователни занимания – преговор на изучавания през годината материал под формата на занимателни игри
• четене на книги
• арт занимания

Примерна програма на лятната занималня:
8.00 – 9.00 – посрещане на децата
9.00 – 12.00 – занимания навън (посещение на музей, театър, парк)
12.00 – 13.00 – обяд
13.00 – 16.00 – занимания вътре (чужд език- английски, немски или руски, български, математика, рисуване)
16.00 – 18.00 – занимателни игри, филми