Индивидуално обучение:

 • 10 часа индивидуално обучение: 150 лв.
 • 20 часа индивидуално обучение: 250 лв.
 • 30 часа индивидуално обучение 300 лв.
 • Курсове в групи 60 учебни часа – цяло ниво
  Група 2-4 курсиста: 310 лв.
  Група 5-8 курсиста: 280 лв.
  Цени на разговорен английски:

  1 час индивидуално обучение: 20 лв.
  10 часа индивидуално обучение: 190 лв.
  20 часа индивидуално обучение: 380 лв.

ЦЕНИ НА НИВА В1, В2, С1 са по 590 лв. за 60 учебни часа за индивидуално обучение