Езиков център Language Academy предлага обучение по немски език за всички възрастови групи: за деца от 3-6 години, за ученици и за възрастни.

Обученията по немски език са групови и индивидуални.

Учебната програма по немски език е разработена в съответствие с изискванията заложени в Европейските езикови стандарти.

Language Academy предлага както целогодишни така и летни езикови курсове.

  • Немски за деца от 3-6 години е по Учебна система от 3-6 год „КIKUS”.

Немски за ученици- Обучението се провежда по учебната система на държавните, общообразователни училища и изцяло покрива изискванията на Общата Европейска езикова рамка.

  • Немски за възрастни- Обучението е за нива А1, А2, В1 и В2.

Немски език за начинаещи (A1)
Този курс по немски език е предназначен за абсолютно начинаещи и за начинаещи с много ограничени познания по немски език.
Курсът е съсредоточен върху разнообразни, комуникативни ситуации и запознава с културния живот в Германия и други немскоговорящи страни.
Този курс е еквивалентен на ниво А1 според Европейската езикова рамка.
Участниците ще получат сертификат след успешно положен финален изпит.

Немски език за начинаещи (A2)
Този курс ще обогати Вашите познания по немски език, ще подобри комуникативните Ви умения и Вашата граматика.
Курсът е еквивалентен на ниво А2.

Немски език за напреднали (B1)
Този курс продължава обучението по немски език. Развиват се четирите основни умения –четене, писане, говорене и слушане.
Курсът  отговаря на ниво B1 от Европейската езикова рамка.

Немски език за напреднали (B2) е подходящ за курсисти успешно преминали курс на обучение В1 и желаещи да усъвършенстват натрупаните знания по немски език.

Този курс е предназначен за курсисти, които успешно са положили изпита за ZD (Zertifikat Deutsch).