Archive for the ‘График’ Category

Графици на целогодишно обучение за деца и ученици

 

  • График на занятията:За преговорен английски стартират
  • Ученици, завършили  1 и 2 клас – Събота и неделя от 10:00 до 11:00ч, начало 2 септември до 1 октомври
  • Ученици, завършили 3 клас – Понеделник и Сряда от 18.30 до 19.30 начало 4 септември до 2 октомври
  • Ученици, завършили 4 клас – Четвъртък и Петък от 18:30 до 19:30ч, начало 1 септември до 5 октомври
  • Ученици завършили 5 клас Събота и неделя от 13.00 до 14.20 начало 2 септември до 1 октомври
  • Ученици завършили 6 клас Събота и неделя от 00 до 17.20 начало 2 септември до 1 октомври
  • Ученици завършили 7 клас Всеки вторник от 18.00 до 20.00 начало 5 септември до 3 октомври
  • Ученици завършили 8 клас – Понеделник и Сряда от 18.30 до 19.30