Английски за възрастни А1 онлайн

Курсът е подходящ за напълно начинаещи.В този курс, ще усвоите и упражните често използвани думи и фрази, които в комбинация с включените достъпно представени граматически уроци, с акцент върху местоименията и времената, ще ви позволят да изградите основни знания по английски език.Курсът съдържа аудио материали, благодарение на които лесно ще Прочетете повече…

Английски за възрастни А2 онлайн

В този курс, ще усвоите и упражните полезна лексика и фрази, които в комбинация с включените достъпно представени граматически уроци, отнасящи се до миналото време, неправилните глаголи и др., ще ви позволят задълбочите знанията си по английски език.В допълнение, курсът предлага и преговор на всички по-важни уроци от предходното ниво. Прочетете повече…

Английски за възрастни B1 онлайн

В този курс, ще усвоите още граматически времена и по – сложна лексика и фрази.В допълнение, курсът предлага и преговор на всички по-важни уроци от предходното ниво. Благодарение на аудио материалите, лесно ще усвоите правилното произношение на английски език, а включените илюстрации стимулират изграждането на асоциации и съответно запомнянето. Към Прочетете повече…

Английски за възрастни B2 онлайн

В този курс, ще усвоите перфектни и продължителни времена, условни наклонения, герунд, полезни фрази, идиоми и думи.Ще затвърдите уменията си с граматически тестове и есета. Благодарение на аудио материалите, лесно ще усвоите правилното произношение на английски език, а включените илюстрации стимулират изграждането на асоциации и съответно запомнянето. Към курса