Английски за ученици 1-4 клас

Програмите Play and Learn 3 , Play and Learn 4,  Play и Learn 5 са специално разработени съобразно нуждите на децата на тази възраст, като основната им цел е създаване на мотивация за изучаване на езика и плавно изграждане на езикова грамотност за постигане на трайни и качествени знания. Програмите Прочетете повече…

Английски за ученици 5-12 клас

Language Academy организира целогодишни курсове по английски език за ученици от 5 до 8 клас и за ученици от 9 до 12 клас.Програмите Student 1, Student 2, Student 3, Student 4,  Student 5 и Student 6 представляват истинско предизвикателство за съвременните тийнейджъри изучаващи английски език, като основната идея залегнала при Прочетете повече…