Нашите онлайн курсове ви дават възможност да научите пълноценно английски, когато имате настроение и време за това и без да губите време в пътуване. Преминалите обученията получават международно призната диплома за владеене на езика.

За да получите достъп до обученията е необходимо да заплатите посочената цена по банков път на:

Ленгуидж Академи ЕООД, Булстат 201937259
гр. Варна, ул.Екатерина Симитчиева 15
Инвест Банк АД BIC:IORTBGSF
сметка:BG17IORT73771006890900

като посочите:
– името на курса, в който желаете да се включите ( например Английски А2)
– телефон номер
– е-мейл

В рамките на 4 часа след получаване на плащането, ще ви изпратим е-мейл с уникален регистрационен код и парола.

Английски за възрастни Ниво А1

Курсът е подходящ за напълно начинаещи. В този курс, ще усвоите и упражните често използвани думи и фрази, които в комбинация с включените достъпно представени граматически уроци, с акцент върху местоименията и времената, ще ви позволят да изградите основни знания по английски език. Курсът съдържа аудио материали, благодарение на които лесно ще усвоите правилното произношение на английски език, а включените илюстрации стимулират изграждането на асоциации и съответно запомнянето.

Ако сте получили е-мейл с код и парола, моля изполвайте бутона вдясно, за да се регистрирате в курса >>

245 лева

Английски за възрастни Ниво А2

В този курс, ще усвоите и упражните полезна лексика и фрази, които в комбинация с включените достъпно представени граматически уроци, отнасящи се до миналото време, неправилните глаголи и др., ще ви позволят задълбочите знанията си по английски език. В допълнение, курсът предлага и преговор на всички по-важни уроци от предходното ниво. Благодарение на аудио материалите, лесно ще усвоите правилното произношение на английски език, а включените илюстрации стимулират изграждането на асоциации и съответно запомнянето.

Ако сте получили е-мейл с код и парола, моля изполвайте бутона вдясно, за да се регистрирате в курса>>

245 лева

Английски за възрастни Ниво B1

В този курс, ще усвоите още граматически времена и по – сложна лексика и фрази. В допълнение, курсът предлага и преговор на всички по-важни уроци от предходното ниво. Благодарение на аудио материалите, лесно ще усвоите правилното произношение на английски език, а включените илюстрации стимулират изграждането на асоциации и съответно запомнянето.

Ако сте получили е-мейл с код и парола, моля изполвайте бутона вдясно, за да се регистрирате в курса>>

245 лева

Английски за възрастни Ниво B2

В този курс, ще усвоите перфектни и продължителни времена, условни наклонения, герунд, полезни фрази, идиоми и думи. Ще затвърдите уменията си с граматически тестове и есета. Благодарение на аудио материалите, лесно ще усвоите правилното произношение на английски език, а включените илюстрации стимулират изграждането на асоциации и съответно запомнянето.

Ако сте получили е-мейл с код и парола, моля изполвайте бутона вдясно, за да се регистрирате в курса>>

245 лева

Английски за деца Ниво А1

Курсът е подходящ за деца до 10 годишна възраст. В този курс, с помощта на любимите си анимационни герои, децата без усилие усвояват често използвани думи и фрази, които в комбинация с включените достъпно представени граматически уроци, ще им позволят да изградят трайни базови знания по английски език. Включените песни и илюстрации правят ученето лесно и забавно.

Ако сте получили е-мейл с код и парола, моля изполвайте бутона вдясно, за да се регистрирате в курса >>

245 лева

Английски за ученици 3-4 клас

Курсът е подходящ за деца до 10 годишна възраст. В този курс, с помощта на любимите си анимационни герои, децата без усилие усвояват често използвани думи и фрази, които в комбинация с включените достъпно представени граматически уроци, ще им позволят да изградят трайни базови знания по английски език. Включените песни и илюстрации правят ученето лесно и забавно.

Ако сте получили е-мейл с код и парола, моля изполвайте бутона вдясно, за да се регистрирате в курса >>

245 лева