3 месечен

достъп

6 месечен

достъп

12 месечен

достъп

Курсът е подходящ за напълно начинаещи.
В този курс, ще усвоите и упражните често използвани думи и фрази, които в комбинация с включените достъпно представени граматически уроци, с акцент върху местоименията и времената, ще ви позволят да изградите основни знания по английски език.
Курсът съдържа аудио материали, благодарение на които лесно ще усвоите правилното произношение на английски език, а включените илюстрации стимулират изграждането на асоциации и съответно запомнянето.
3 месечен

достъп

6 месечен

достъп

12 месечен

достъп

В този курс, ще усвоите и упражните полезна лексика и фрази, които в комбинация с включените достъпно представени граматически уроци, отнасящи се до миналото време, неправилните глаголи и др., ще ви позволят задълбочите знанията си по английски език.
В допълнение, курсът предлага и преговор на всички по-важни уроци от предходното ниво. Благодарение на аудио материалите, лесно ще усвоите правилното произношение на английски език, а включените илюстрации стимулират изграждането на асоциации и съответно запомнянето.
3 месечен

достъп

6 месечен

достъп

12 месечен

достъп

В този курс, ще усвоите още граматически времена и по – сложна лексика и фрази. В допълнение, курсът предлага и преговор на всички по-важни уроци от предходното ниво. Благодарение на аудио материалите, лесно ще усвоите правилното произношение на английски език, а включените илюстрации стимулират изграждането на асоциации и съответно запомнянето.
3 месечен

достъп

6 месечен

достъп

12 месечен

достъп

В този курс, ще усвоите перфектни и продължителни времена, условни наклонения, герунд, полезни фрази, идиоми и думи.
Ще затвърдите уменията си с граматически тестове и есета. Благодарение на аудио материалите, лесно ще усвоите правилното произношение на английски език, а включените илюстрации стимулират изграждането на асоциации и съответно запомнянето.

Комбинирайте и спестете

8 месечен

достъп

Всички нива (A1+A2+B1+B2)
12 месечен

достъп

Всички нива(A1+A2+B1+B2)