Общи условия и Политика за отказ и връщане                                              на услуга

Настоящият документ съдържа Общите условия, съгласно които Ленгуидж Академи ЕООД  предоставя Услуги на потребителите си посредством Интернет магазина www.academybg.eu

Тези условия обвързват всички потребители. Със зареждането на изградените хипер-връзки, разположени на сървъра на www.academybg.eu  или чрез заплащане ползването на платени услуги предлагани от него Потребителя се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

Идентифициране на Потребителя с цел възпроизвеждане на изявлението му за приемане на Общите условия се извършва чрез съхранените в лог-файловете на сървъра www.academybg.eu  IP адрес на потребител, както и всяка друга информация.

Правила за използване на сайта (наричан по-долу “Доставчик”), като създател и собственик на този интернет сайт www.academybg.eu ви дава право да зареждате и разглеждате всички материали, които са публикувани в този Web сайт (наричан по-долу “Сайт”) само за лична употреба с нетърговска цел, при условие че спазвате и се съобразявате с всички авторски права и съответните означения. Не се разрешава материалите на този Сайт да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел. Употребата на публикуваните в този интернет сайт материали в други сайтове е забранена. Материалите на този Сайт са под закрилата на закона за Авторското право и сродните му права и всяка непозволена употреба може да бъде нарушение на авторско право, права върху търговски марки или други законови разпоредби.

Права и отговорности на страните

Материалите и услугите в този Сайт са ограничени само до посочените условия за тях без да се осигуряват каквито и да е гаранции вкл. търговски и целеви. Задълженията на Ленгуидж Академу ЕООД  по отношение на продуктите и услугите, които се предлагат в този сайт се управляват от съответните споразумения с вносителите и/или дистрибуторите на предстаяните продукти и нищо в този Сайт не може да ги промени. Също така Ленгуидж Академи ЕООД не поема гаранция за точността и целостта на публикуваните материали, софтуера или услугите на този Сайт. Ленгуидж Академи ЕООД има право по всяко време и без предупреждение на прави промени в публикуваните материали, услуги и цени. Някои от публикуваните материали може да бъдат остарели , като Ленгуидж Академи ЕООД  не поема отговорност да ги актуализира. Някоя от информацията публикувана в този Сайт е възможно да се отнася до продукти , услуги или програми, които не се предлагат и не са достъпни в момента. За повече информация за наличните продукти се свържете с нас на посочените координати за контакти.

Ограничение на отговорността

В случай , че в следствие на използването на този Сайт, или материали от него от ваша страна доведе до възникването на вреди, за които е необходим ремонт, сервизиране или поправка оборудване или информация ВИЕ поемате цялата отговорност и всички разходи свързани с отстраняването на нанесените вреди.

Използване на софтуер

Наличният Софтуер , който е достъпен чрез публикувани препратки от този Сайт е под закрилата на авторското право и е собственост на съответните производители и/или техните доставчици и партьори. Моля преди употребата на софтуера се запознайте с условията за ползване определени от неговите собственици.

Информация от потребителите

Ленгуидж Академи ЕООД  не иска да получава конфиденциална или защитена информация от вас чрез този Сайт. Всички материали, информация и други съобщения, излъчени или изпратени от този Сайт, ще се считат за неповерителни и непредставляващи предмет на права. Работата с личната информация, която Вие по желание можете да изпратите до Ленгуидж Академи ЕООД с цел получаването на продукти или услуги, предлагани от този сайт е под закрилата нa Закона за защита на личните данни. Нямате право да излагате или изпращате от или към този уеб сайт каквато и да е незаконна, обидна, клеветническа, неприлична, порнографска или друга информация, която е в нарушение с действащите закони.Ленгуидж Академи  използва личната информация, с цел да установи по-добре вашите нужди и интереси и така да можем да ви предоставим услуги с по-добро качество. В някои случаи ние използваме изпратената от Вас информация, за да ви помогнем да заявите дадена поръчка или да изпълните дадена транзакция, да поддържаме контакт с вас, да ви информираме за наши продукти, услуги и оферти, да персонализираме промоционални оферти.

Ленгуидж Академи ЕООД записва данните от обучението на потребителя – статистики за активността в системата, резултати от тестове, видео и аудио записи от уроци, писмени работи и рецензии към тях, въпроси и отговори до и от преподавателите или от и до служители на Ленгуидж Академи ЕООД, както и други сродни данни.

Ние не продаваме и не отдаваме под наем, на лизинг или по какъвто и да е друг начин изпратената от Вас лична информация на трети лица..

В страниците на този интернет сайт е предвидена възможност потребителите да публикуват мнения относно предлаганите стоки. Ленгуидж Академи  не поема по никакъв начин и при никакви обстоятелства отговорност за верността на публикуваната информация и коректността и отговорността на потребителите публикували мненията. Отговорност за верността на публикуваната информация се носи изцяло от потребителите, които са публикували информацията в сайта www.academybg.eu  си запазва правото да изтрива мнения, които не са по темата или не са на Български език.

Препратки към други Web сайтове собственост на трети лица

Наличните препратките от този Сайт към Web сайтове собственост на трети лица са предоставени единствено и само за ваше удобство. Ако използвате тези препратки, вие ще излезете от този сайт. www.academybg.eu  не контролира тези сайтове на тези лица и не поема никаква отговорност за никой от тях или тяхното съдържание. По този начин Ленгуидж Академи  по никакъв начин не налага и не препоръчва тези сайтове на трети лица , нито информацията публикувана в тях. При посещението си в някои от тези сайтове, вие правите това изцяло на своя отговорност и на свой риск.

Препратки към този Сайт

Вие Можете да създавате препратки към този Сайт от други сайтове, но само според като приемете условия на Ленгуидж Академи ЕООД. За повече информация по този въпрос, моля да се свържете с нас на посочените координати.

Промяна на цени на стоки

Ленгуидж Академи ЕООД  има правото да променя цените по свое усмотрение по всяко време без да дължи предварително уведомяване на потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената която е била актуална по време на сключване на договора. При допуснати технически грешки в публикуването на сайта, Ленгуидж Академи ЕООД има правото да откаже изпълнението на договора и не дължи обезщетение по никакъв начин на потребителя, освен да възстанови сумите платени от потребителя, ако има такива.

Съобщението за намалени цени е с поставяне на новата цена до старата която е зачертана . Ако не е посочен срок на намалената цена, тази цена важи до изчерпване на количествата, но не повече от 1 месец или 6 месеца когато е при условия по чл.66 ал.2 от ЗЗП.

Търговски марки

Всички използвани имена, знаци и символи на продукти публикувани в този сайт са търговски марки или са защитени от авторското право, които са притежание на техните собственици.

Поръчка и заплащане с кредитна карта

Е- пай и Изипей са  оторизирани на всички стоки и услуги предоставяни от Kabinata.com

Общи бележки

Ленгуидж Академи ЕООД  управлява този Сайт от офисът си във Варна  , България.  Ленгуидж Академи ЕООД може да променя тези Условия по всяко време, като след промяната актуализира датата на публикация. През известен интервал от време ние ви препоръчваме да посещавате тази страница, за да преглеждате актуалните в момента Условия, защото те са обвързващи за вас.

Права и задължения съгласно Закона за защита на потребителите

Съгласно ЗЗП ние от Ленгуидж Академи ЕООД  сме длъжни и Ви предоставяме свободно следната информация:

  1. името и адреса ни – Ленгуидж Академи ЕООД булстат 201937259, гр. Варна, ул. Екатерина Симитчиева 15 – партер academybg.eu

  1. основните характеристики на стоките са изписани подробно в страницата за представяне на всеки продукт
  2. цената на стоките е изписана С ВКЛ. ДДС на страниците за представяне на съответния продукт.
  3. Ние не налагаме никаква допълнителна стойност при използването на представените средства за комуникация с нас.
  4. Плащането на стоките е съобразено с чл.93 ал.1 на Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), за което се получава съответния документ.

Отказ от стоката

Вие като потребители имате право да се откажете от поръчаните и заплатени курсове  в срок от 7 работни дни преди започване на курса , като се уверите,  че те не са използвани, не е нарушавана цялоста на опаковката им и във вида, в който е получена и условията по чл.55 от ЗЗП.

При констатация на дефектен продукт- сертификат/ диплома, учебници  до 24ч. от получаването му и при ненарушен търговски вид на стоката и опаковката, ние се ангажираме той да бъде подменен с нов съгласно гаранционните условия на съответната фирма производител или да възстановим заплатените от Вас стойност на стоката, съгласно чл.55 от ЗЗП, считано от датата, на която Вие като потребители сте упражнили правото си на отказ. След този срок или при нарушаване на търговския вид или опаковката на стоката, отремонтирането на стоката се поема от посочените в гаранционната карта сервизи.Транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на потребителя.При несъответствие на стоката с характеристиките посочени в страницата доставчикът възстановява цялата платена от потребителя сума, включително и транспортните разходи платени от потребителя за придобиване на стоката съобразно чл. 59 ал.3 от ЗЗП и в срок от 7 работни дни от получаване на стоката и ненарушен търговски вид на стоката и опаковката.

При получаване на пратката трябва да проверите съдържанието на пакета за съответствия на стоката със заявката.

При нарушения във външния вид на стоката възникнали при транспорта, трябва да се обърнете към куриера за протокол за увредена пратка.

Условия за препратки към този Web сайт.

Сайт с препратка към www.academybg.eu трябва да отговаря на следните условия: може да сочи към съдържание на www.academybg.eu, но не и да го копира;

не трябва да създава рамки на браузъра или граници около съдържание на www.academybg.eu

не трябва да посочва неявно, че www.academybg.eu налага или препоръчва него или продуктите му;

не трябва да дава невярна информация за продуктите или услугите на www.academybg.eu

не трябва да съдържа информация, която може да се определи като неподходяща, обидна или спорна, а само информация, подходяща за всички възрастови групи

За допълнителни въпроси можете да се свържете с нас на посочените в страницата е- mail и телефони.

последна актуализация: 5.05 .2019

—Сертификати и изпити

EFEТ (European Framework English Test)-

Теста EFEТ се държи изцяло  онлайн и включва граматически тест и устен изпит с преподавател. Издават се сертификати за всички нива.

Какво представлява изпита – изпитът е изцяло онлайн и включва онлайн тест и кратък разговор във виртуалната класна стая с преподавател.За целта е необходима уеб камера, микрофон и предварителна заявка, описана по долу:

Всички желаещи да получат сертификат  , попълват формата за регистрация,  в  сайта ни  и получават дата за устния изпит , както финалния тест за съответното ниво.При попълването на заявката упоменават за кое ниво или нива ще се явяват на изпит.

Дати на провеждане – онлайн граматическия тест може да се реши по всяко време (можете да решите този тест веднага щом получите достъп до него)

След успешно полагане на писмения и устния финален тест, Вие имате право да получите сертификат / диплома по Европейската Езикова Рамка.за целта изпращате  Имената си, адрес за доставка на офис на Спиди, мобилен номер. Доставката на сертификата е до няколко работни дни.

Сигурност – Важно: сертификатите са поименни и се упражнява строг контрол по време на целия изпитен процес. При регистрация и записване в курса  , а по време на изпита с преподавател курсистите  задължително трябва да използват уеб камера и микрофон . Всеки опит за измама води до анулиране на сертификата.

За асинхронните он- лайн курсове-  процедурата е същата с тази разлика, че в системата тестовете, преразказите, есетата и граматичните упражнения са вградени и след попълването им се получават автоматично резултатите.Есетата и преразказите се изпращат не е-майл и се оценяват до 3 работни дни.