Цени на

Self-Placed он- лайн обучение А1- Starter с неограничен достъп  (24 часа достъп 7 дни в седмицата) 

А1- 3 месечен курс 199.00 лв.

А1 – 6 месечен курс 249.00 лв.

А1- 9 месечен курс 299.00 лв.

А1- 12 месечен – 349.00 лв. 

Цените са с включено ДДС

            Цени на

Self-Placed он- лайн обучение А2- Elentary  с неограничен достъп  (24 часа достъп 7 дни в седмицата) 

А2- 3 месечен курс 199.00  лв.

А2 – 6 месечен курс 249.00 лв.

А1- 9 месечен курс 249.00лв.

А1- 12 месечен – 249.00лв. 

Цените са с включено ДДС

            Цени на

Self-Placed он- лайн обучение B1- Pre -Intermediate   с неограничен достъп  (24 часа достъп 7 дни в седмицата) 

B1- 3 месечен курс 199.00  лв.

B1 – 6 месечен курс 245.00 лв.

B1- 9 месечен курс 245.00 лв.

B1- 12 месечен – 245.00лв. 

Цените са с включено ДДС

            Цени на

Self-Placed он- лайн обучение B2- Intermediate   с неограничен достъп  (24 часа достъп 7 дни в седмицата) 

B2- 3 месечен курс 199.00  лв.

B1 – 6 месечен курс 245.00 лв.

B1- 9 месечен курс 245.00 лв.

B2- 12 месечен – 245.00лв. 

Цените са с включено ДДС

            Цени на

Self-Placed он- лайн обучение  комбинарини нива   с неограничен достъп  (24 часа достъп 7 дни в седмицата) 

Нива А1+А2+В1+В2 – 8 месечен достъп за всички нива  980.00 лева

Нива А1+А2+В1+В2 – 12 месечен достъп за всички нива 1490.00 лева

Нива А1+А2+В1+В2 – 24 месечен достъп за всички нива  1999.00 лева

Цените са с включено ДДС

            Цени на

Self-Placed он- лайн обучение  комбинарини нива   с неограничен достъп  (24 часа достъп 7 дни в седмицата) + Преподавател във виртуална класна стая

А1 или А2 – 100 уч.часа (50 уч.часа с преподавател + 3 месечен неограничен достъп до платформата)

400.00 лева

В1 или В2 – 100 уч.часа (50 уч.часа с преподавател + 3 месечен неограничен достъп до платформата)

500.00  лева

Курсовете покриват общо по 100 учебни часа за всяко ниво.