Програмите Play and Learn 3 , Play and Learn 4,  Play и Learn 5
са специално разработени съобразно нуждите на децата на тази възраст, като основната им цел е създаване на мотивация за изучаване на езика и плавно изграждане на езикова грамотност за постигане на трайни и качествени знания.

Програмите са специално разработени съобразно нуждите на децата на тази възраст, като основната им цел е създаване на мотивация за изучаване на езика и плавно изграждане на езикова грамотност за постигане на трайни и качествени знания.

Децата се обучават в групи само с връстници, които имат еднакво ниво на познания по езика – от абсолютно начинаещи до напреднали. Темите, които са застъпени в учебните програми, са съобразени с психологическото и интелектуално развитие на децата в съответната възраст и са близки до техните интереси, ежедневие и околна среда.

Всяка една от програмите е изключително богата на лексика, граматични структури и езикови функции и интегрира равностойно развиване на четирите езикови умения – от слушане и говорене към четене и писане.

След приключване на учебната година получават сертификат за завършено ниво.