Language Academy организира целогодишни курсове по английски език за ученици от 5 до 8 клас и за ученици от 9 до 12 клас.
Програмите Student 1, Student 2, Student 3, Student 4,  Student 5 и Student 6 представляват истинско предизвикателство за съвременните тийнейджъри изучаващи английски език, като основната идея залегнала при създаването им е да изгради, затвърди и надгради знанията на подрастващите чрез забавни и интригуващо поднесени теми, които вълнуват всеки на тази възраст и създават баланс между образователните ценности и атрактивен начин на представянето им.
Това води до естествена мотивация за развиване и усъвършенстване на основните езикови умения: четене, слушане, говорене и писане.
Учениците са разпределени в групи в зависимост от нивото по английски език.
Обучението е годишно и стартира на 1 октомври до 15 юни всяка година.
При успешно приключване на учебната година и издържан финален изпит те получават сертификат