TestDaF е езиков изпит по немски с безсрочна валидност.

По Общоевропейската езикова рамка той покрива нивата В2 до С1 и е признат от всички висши учебни заведения в Германия, Австрия и немскоговорещите части на Швейцария като достатъчно условие за допускане до следване в тях. Успешно положен изпит TestDaF показва отлично владеене и свободна комуникация на немски език. За полагане на теста решаващи са единствено езиковите знания (учебни дисциплини не се изискват). Това означава, че без значение каква специалност желаете да следвате, TestDaF ви дава силен старт още при кандидатстване в учебните заведения. След полагане на изпита получавате доживотен сертификат за владеене на немски език.

Изпитът съдържа следните компоненти:

– Четене с разбиране
– Писане
– Граматика и лексика
– Слушане с разбиране
– Говорене

Ние Ви предлагаме специализиран курс за подготовка за TestDaF (съобразен с формата на изпита и Вашите знания по немски език)

– Продължителността на курса е 60 учебни часа (разпределени по 5 учебни часа на занятие, тоест 12 посещения)

– Всеки курсист полага входящ тест за определяне нивото на владеене на езика

– По време на курса подробно се изучават всички компоненти на изпита

– В края на курса курсистите полагат и няколко примерни теста, които биват оценени от преподавател по скалата на Общоевропейската езикова рамка
Край на разговора. Цена за индивидуално обучение 800 лева, групово 550 лева